Egebæk-Hviding  Vandværk

- forsyner 697 andelshavere med rent drikkevand.

 

 

Værket er fuldautomatisk, dvs. oppumpning af råvand, iltning, filtrering og udpumpning til forbrugerne, styres og overvåges af komputer.
Hvis en af funktionerne svigter, får vagthavende medarbejder straks en alarm via Telefonen, og kan omgående gribe ind.

Råvandet bliver hentet i vandværkets 2 boringer. Vandværket udpumper ca. 137.000 kubikmeter vand til vandværkets andelshavere pr år.

 

 

Hårdhed

Drikkevandet i Egebæk Hviding er Blødt det vil sige et dH på 6,6

Vandshårhed