Vandanalyse

 

 Sådan læses en vandanalyse

Det grundvand, vi bruger til drikkevand, stammer fra nedbør som er strømmet ned gennem jordlagene. Undervejs i denne proces sker der nogle ændringer i vandet og der afgives bl.a. nogle naturligt forekommende stoffer som magnesium, jern og calcium til vandet. Disse naturligt forekommende stoffer måler der regelmæssigt for.

Derudover har forskellige menneskelige aktiviteter i naturen bevirket, at en række miljøfremmede stoffer også påvirker vandkvaliteten. Spild af olie, kemikalier m.v. og brug af sprøjtemidler har desværre ført til at spor af disse miljøfremmede stoffer ses i grundvandet. 

 

Ting man selv kan gøre

1. Vær om hyggelig med rengøring omkring vandhaner hvoraf der drikkes koldt vand evt. lade det løbe lidt (For at undgå bakteriel forurening).

2. Hvis man har et ældre eller ikke godkendte armaturer ( Bly i messinglegering) lad vandet løbe lidt  inden der tager drikkevand.

3. Hold en go håndhygiejne

 

Varmt vand/korrekt indstilling af temperatur på vandvarmer

Vandtemperaturen i varmtvands beholderen må ikke komme under 55 grader ellers er der risiko for Ligionella se nedenstående link


 Gode-raad-til-at-nedsaette-risikoen-for-legionella