Indvindingsboringer

 

Rå vandet bliver hentet i vandværkets 2 boringer.

Vandværket udpumper ca. 110.000 kubikmeter vand til vandværkets andelshavere pr år.

 

Vandkvalitet og kontrol

For at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet føres der løbende kontrol med såvel kvaliteten af grundvandet i indvindingsboringer som af drikkevandet på vandværkerne og hos forbrugerne.

Den offentlige kvalitetskontrol planlægges og udføres efter retnings linier fra Miljøstyrelsen.

 

Der udføres følgende kontroltyper:


• Gruppe A - Taphane prøve og lille Ledningsnet prøve
• Grubbe B - Taphane prøve (Altid sammen med gruppe a)
• Behandlingskontrol - Afgang Vandværk
• Borings Kontrol